Regulament Concurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURS FACEBOOK!

 

Câştigă o geantă The North Face Base Camp Duffel, mărimea M plus -10% reducere pentru următoare comandă pe www.allmountain.ro

Comandă de pe www.allmountain.ro, minim un articol din noile colecţii si primesti în colet, cartonaşul norocos, cu care te poţi înscrie la concurs.

În plus dacă te înscrii, primeşti automat un cod de -10% reducere pentru urmatoare comandă din noile colecții de la The North Face, Patagonia, Altra si Smartwool.


Pași de urmat:

 1. Comandă cel puţin un produs din noile colecţii de la #TheNorthFace, #Patagonia, #Altra si #Smartwool şi primeşti automat cartonaşul norocos de participare la concurs.
 2. Trimite-ne pe shop@allmountain.ro, o poza inedită cu produsul comandat împreună cu cartonaşul primit. Noi vom face o postare cu fiecare poză primită, pe pagina noastră de facebook #allmountain.ro
 3. După înscriere vei primi automat cuponul de -10% reducere pentru urmatoarea ta comandă.
 4. Postarea cu cele mai multe like-uri până la 15 mai 2021(inclusiv), va câştiga automat o geantă The North Face Base Camp Duffel, mărimea M.
 5. Câștigătorul va fi anunțat pe 16 mai, la ora 00:01! Orice like la postările de concurs, dupa data de 15 mai, nu va mai fi luat în considerare la extragerea.

Ne rezervam dreptul de selecta pozele postate, daca acestea sunt repetitive, neclare sau nu fac obiectul acestui concurs, acestea nu vor fi postate.
Doar pozele insotite de cartonasul de concurs vor fi acceptate.
Vezi regulamentul concursului:

REGULAMENTUL CONCURSULUI
“Participă și Câştigă o geantă The North Face Base Camp Duffel, mărimea M plus -10% reducere pentru următoare comandă pe www.allmountain.ro"

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  
1.1. Campania Concurs The North Face este organizata si desfasurata de ABITARE CG SRL, cu sediul in Brasov, Str. Brazilor, Nr. 55, inregistrata la Registrul Comertului, cu numarul J08/309/1999, cod unic de inregistrate RO 11631848 denumit in continuare Organizator.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii.  
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, urmand ca astfel de modificari sa fie facute printr-un Act aditional si sa intre in vigoare numai dupa aducerea lor la cunostinta publicului prin afisare pe conturile de social media.
1.4. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), apartine fiecarui participant in parte, care prin inscriere isi asuma in mod neechivoc respectarea tuturor prevederilor Regulamentului si a conditiilor de participare si derulare, care sunt obligatorii pentru toti participantii.
1.5. Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, pe pagina de Facebook Allmountain https://www.facebook.com/allmountain.ro, in perioada 03-08.03.2021 (inclusiv).
 
2. DURATA CAMPANIEI
2.1. Campania se desfasoara in perioada 19.04. - 15.05.2021, pe contul de facebook al organizatorului.
Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in mediul online, pe reteaua de socializare Facebook, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.2. S.C. ABITARE CG S.R.L isi rezerva dreptul de a decide unilateral si in orice moment modificarea duratei Campaniei, decizia urmand a fi comunicata tuturor participantilor.
 
3. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
3.1. La aceasta Campanie pot participa toate persoanele fizice cu varsta peste 18 ani rezidente in Romania.
3.2. Pot participa toate persoanele care respecta toate conditiile prevazute la Art. 6
3.4. In Campanie nu vor fi inscrise persoanele care transmit Organizatorului un mesaj prin care arata ca nu mai doresc sa participe, la adresa de e-mail a Organizatorului: shop@allmountain.ro
3.5. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor de mai mai sus;
2. Participantul trebuie sa detina un cont activ pe reteaua de socializare Facebook pe care se deruleaza concursul.
3. Participantul trebuie sa finalizeze o comanda pe www.allmountain.ro, cu cel putin un produs din noile colectii de la The North Face, Patagonia, Smartwool si Altra si va primi in coletul cu produsul, cartonasul de participare.

4. Participantul trebuie sa trimita pe shop@allmountain.ro, o poza inedita cu produsul comandat impreuna cu cartonasul de participare.

5. După trimiterea pozei, participantul va primi pe email, codul de 10% reducere pentru urmatoarea comanda din noile colectii.

6. Organizatorul va face cate o postare publica, cu fiecare poza primita de la participanti.

7. Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Campaniei, conform prezentului Regulament.
8. Un Participant unic este identificat pe baza ID-ului contului de pe reteaua de socializare.

Materialele foto/video/de tip mesaj trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptat in campanie:

 • sa fie poze clare si sa nu fie repetitive
 • Sa faca obiectul concursului
 • sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
 • sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;
 • sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 • sa respecte tematica campaniei asa cum este descrisa pe site;
 • sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale, iar activitatea desfasurata/sportul practicat in cadrul imaginilor nu trebuie sa puna in pericol in niciun fel siguranta si sanatatea participantului;
 • sa nu foloseasca texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului;
 • prin incarcarea/inscrierea in campanie a materialelor, participantii declara pe proprie raspundere ca in acele fotografii/imagini video sunt reprezentati ei insisi si au drepturi depline de proprietate asupra imaginilor, au acordul persoanelor care apar in acestea si le incarca de buna voie in platforma.

 
4. MECANISMUL CAMPANIEI 
4.1. Fiecare persoana participanta care respecta conditiile impuse de Organizator, va fi inscrisa automat in tragerea la sorti pentru premiul indicat la Capitolul 5 al prezentului regulament.
4.2. Fiecare participant se poate inregistra o singura data in campanie prin metoda mentionata mai sus, prin intermediul unui singur cont.
4.3. Premiul va fi acordat in urma unei trageri la sorti efectuate prin intermediul platformei random.org in data de 8 aprilie 2020.

4.4. Castigatorul va fi anuntat de catre organizator public pe Facebook, in termen de 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti prin care acesta a fost desemnat castigator.
4.5. Premiul trebuie revendicat de castigatorul anuntat in termen de maxim 5 zile de la momentul comunicarii mentionate anterior. In caz contrar sau in cazul in care castigatorul desemnat nu poate fi contactat, acesta va fi invalidat.
4.6. Premiul va fi inmanat catre persoana castigatoare prin intermediul adresei personale comunicate Organizatorului, numai dupa ce castigatorul a fost informat in prealabil si isi da acordul sa primeasca premiul.  
 
5.  PREMIILE CAMPANIEI 
Campania consta in acordarea următorului premiu:
5.1. Geanta The North Face Base Camp Duffel. 
5.2. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte bunuri si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor premiului oferit de catre Organizator.

5.3 Castigatorul nu poate returna produsul achizitionat cu voucherul cadou castigat.
 
6. PROTECTIA IN CAZUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si dupa caz, in conformitate cu alte prevederi legale aplicabile in acest domeniu. 
6.1. Date privind operatorul de date cu caracter personal 
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre operatorul: de S.C. ABITARE CG S.R.L,  in calitate de organizator al campaniei. 
6.2. Scopul prelucrarii 
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, in vederea: organizarii si desfasurarii Campaniei;

6.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfasurarea Campaniei 
Pentru înscrierea si derularea campaniei, inclusiv pentru contactarea participantilor in legatura cu prezenta campanie, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: 

adresa email, nume, prenume, adresa/cont de Facebook

6.4. Temeiul legal al prelucrarii 
Temeiul legal al prelucrării este interesul legitim al operatorului de a incuraja vizitatorii paginii de Facebook a Organizatorului sa se angajeze la diverse activitati.
6.5. Destinatarii datelor cu caracter personal 
Pentru extragerea castigatorului, se va alege postarea cu cele mai multe like-uri pana la 15 mai 2021.
6.6. Drepturile participantilor fata de prelucrarea datelor cu caracter personal 
Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR).
 
7. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termenul prevazut in regulament si in cazul producerii unui eveniment de forta majora de natura a face imposibila desfasurarea Campaniei sau daca Organizatorul decide acest fapt, comunicand public respectiva modificare a Regulamentului. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
 
8. RESPONSABILITATEA
8.1. Organizatorul concursului nu are nici o raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.
8.2. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
8.3. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
8.4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate inconsiderare de catre Organizator.
8.5. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.
 
9. LITIGII 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. 
 
10. DISPOZITII FINALE
Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament.
 

Află primul despre noutățile și ofertele Allmountain!